Xerais:

As presentes condicións xerais de venta aplicanse estrictamente a todas as ventas de productos efectuadas en España, incluidas as Islas Canarias e as Islas Baleares por Montserrat Fernández Búa, con NIF 76825215V, en adiante Casa Xorxeira, con destino a persoas físicas.

Todo pedido feito a Casa Xorxeira implica necesariamente o título a aceptación sen reservas polo Cliente das Condicións Xerais de Venta de Casa Xorxeira vixentes no día en que se leve a cabo o pedido correspondiente. Ademáis, o Cliente recoñece que a aceptación das presentes condicións implicará a aplicación de éstas ao pedido ao que se refiren, así como a todo pedido posterior, con excepción de aqueles casos en que novas condicións sean postas no seu coñecemento por Casa Xorxeira. O feito de que Casa Xorxeira non recurra nese momento dado a calquera das presentes condicións non pode ser interpretado nin equivalerá a renunciar a recurrir a elas no futuro ou no pasado.

Ley aplicable y jurisdicción competente. La interpretación y la ejecución de las condiciones, así como todos los actos que sean consecuencia de ellas, quedarán sometidos al derecho español, salvo que existan disposiciones de orden pública contrarias a ello.

Prezos:

Os prezos publicados en Casa Xorxeira son en Euros e están vixentes salvo error tipográfico. Todos os prezos levan o IVE incluido aplicable no día do pedido, calquer cambio da tasa do IVE será aplicado automaticamente aos prezos dos productos en venta en Casa Xorxeira.

LA ofertas sobre productos en venta en Casa Xorxeira mostraránse no apartado “Ofertas” ou se indicarán na ficha do producto e  si non se indica o contrario, serán válidas mentras se mostren en pantalla.

Diferentes formas de Pago:

Ao realizar o pedido, o cliente pode elexir libremente abonar as compras que realice en Casa Xorxeira mediante: Pago con Tarxeta ou pago vía Transferencia Bancaria Directa.

Producto:

As ofertas presentadas por Casa Xorxeira son válidas dentro do límite das existencias disponibles. Casa Xorxeira reservase o dereito de modificar o surtido de productos en función das dificultades impostas polos proveedores.

As fotografías, grafismos e as descripciones dos productos propostos á venta só son orientativos e non comprometen de ninguna maneira ao vendedor Casa Xorxeira.