A páxina web www.casaxorxeira.com pertenece a Montserrat Fernández Búa con CIF: 76825215V, con domicilio en Chaián nº 14 - San Martiño de Laxe - 36660 Moraña (Pontevedra). Teléfono 660 804 298, correo electrónico: info@casaxorxeira.com.

A prestación de servizos realizase con ánimo de lucro no ámbito propio da actividade que desarrolla ou relacionados.

A os efectos do cumplimento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de serzos da sociedade da información e de comercio electrónico, en adiante LSSI, y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal o propietario do dominio referenciado, informate que a finalidade da Páxina Web é publicitaria e informativa; asimesmo, ofrecese a posibilidade de contratar os productos ou servizos ofrecidos e/o solicitar información máis detallada dos mesmos. Os datos personais que nos facilites quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros debidamente axustados aá lexislación vixente coa finalidade de poder xestionar tua solicitude, así como para mantenerte informado de futuras promocions, noticias e novedades relacionadas coa actividade o servizos vía correo electrónico, fax, sms, o calquer outro medio electrónico ou físico, presente o futuro, salvo oposición expresa pola túa parte mediante correo electrónico á dirección info@casaxorxeira.com ou carta á dirección indicada ao comenzo de este Aviso legal. Os datos que nos facilites non serán cedidos en ningún caso a outras empresas anunciantes.

Podrás, en todo momento, exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destos dereitos podes realizalo mediante comunicación a través ol correo electrónico: info@casaxorxeira.com ou á dirección física xa referenciada.